Kjøpsloven § 63

Kjøpsloven § 63 regulerer insolvensbehandling, og henviser videre til dekningsloven kapittel 7. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 63 at dersom en av partene kommer inn under insolvensbehandling, gjelder reglene i dekningsloven kapittel 7. 

Bestemmelsen gjør seg gjeldende hvor en av partene kommer under insolvensbehandling. Dette omfatter gjeldsforhandling og konkurs etter konkursloven, samt skifte av insolvent dødsbo. Når kjøperen eller selgeren kommer under insolvensbehandling, blir en tredjepart brakt inn i kjøpsforholdet – den insolventes bo. Følgene av insolvens i forholdet mellom de opprinnelige partene reguleres av §§ 61 og 62. Bestemmelsene vil også ha betydning for den insolventes bo. 

Relevante rettskilder

LE-1998-152
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 63

 

Lovteksten

§ 63. Insolvensbehandling

Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven​ kapittel 7.

 

Kilde:

Kjøpsloven § 63 med lovkommentar

lovkommentar