Kjøpsloven § 77

Kjøpsloven § 77 regulerer andre disposisjoner enn salg. Bestemmelsen må ses i sammenheng med kjøpsloven § 76.

Kort forklart

For at bestemmelsen skal komme til anvendelse er det et vilkår at parten må ha rett til å selge tingen etter kjøpsloven § 76. Det omfatter også tilfellene der parten har salgsplikt etter § 76 andre ledd. Det andre vilkåret er at tingen enten ikke selges, eller at det er klart at salgsutbyttet ikke vil dekke salgskostnadene. Det vil ikke være nok at utbyttet knyttet til salget er usikkert. Imidlertid må det tas hensyn til at vurderingen av mulighetene som regel vil skje relativt raskt, og at partene dermed ikke har spesielt god tid til å vurdere de ulike alternativene nøye.

Video om kjøpsloven § 77

Lovteksten

§ 77. Annen disposisjon enn salg.

Har en part rett til å selge tingen etter § 76, men kan den ikke selges eller er det klart at salgsutbyttet ikke ville dekke salgskostnadene, kan parten rå over den på forsvarlig måte. Den annen part skal så vidt mulig gis varsel.

Kilde:

Kjøpsloven § 77 med lovkommentar

lovkommentar