Kjøpsloven § 78

Kjøpsloven § 78 regulerer regnskap og godskriving av salgsutbytte. Utgangspunktet er at omsorg og salg skal skje for den andre partens regning.

Kort forklart

Utgangspunktet er at omsorg og salg skal skje for den andre partens regning. Omsorgsparten har rett til å beholde det salgsutbyttet som svarer til de rimelige utgiftene med omsorgen for salget. Typiske utgifter knyttet til salget kan omfatte kunngjøringsutgifter, eventuelle auksjonskostnader, salær eller gebyr til mellommann eller frakt av tingen til et salgssted. Omsorgsparten skal gi den andre parten regnskap over sine kostnader. Et eventuelt overskudd vil tilfalle den andre parten.

Video om kjøpsloven § 78

Lovteksten

§ 78. Regnskap og godskriving av utbytte.

Omsorgsparten skal godskrive den annen part det som er innvunnet ved salg eller på annen måte samt gi ham regnskap over sine kostnader. Overskott tilfaller den annen part.

Kilde:

Kjøpsloven § 78 med lovkommentar

lovkommentar