Kjøpsloven § 79

Kjøpsloven § 79 regulerer fordelingen av tingens avkastning mellom partene. Utbytte av aksjer og renter av fordringer er særskilt regulert i henholdsvis kjøpsloven § 80 og kjøpsloven § 81

Kort forklart

Bestemmelsens første punktum gir kjøperen rett på avkastning som tingen gir før den avtalte leveringstiden. Dette gjelder bare dersom det ikke forelå noen grunn til å regne med at avkastningen ville falle senere. Etter andre punktum har kjøperen rett på avkastning som faller etter leveringstiden. Dette gjelder også bare dersom det ikke forelå noen grunn til å regne med at avkastningen ville falle tidligere. Det er skjæringstidspunktet som stadfestet i kjøpsloven § 77 som er gjenstand for den avtalte leveringstiden. Det avgjørende vil være når det var grunn til å regne med at avkastningen ville falle.

Video om kjøpsloven § 79

Lovteksten

§ 79. Avkasting av tingen.

Avkasting som tingen gir før den avtalte leveringstid tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle seinere. Avkasting som tingen gir deretter, tilfaller kjøperen, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle tidligere.

Kilde:

Kjøpsloven § 79 med lovkommentar

lovkommentar