Kjøpsloven § 80

Kjøpsloven § 80 regulerer delingen av utbytte ved aksjekjøp. Loven gjelder for aksjekjøp for så vidt annet ikke er fastsatt i lov, jf. kjøpsloven § 1.

Kort forklart

Den alminnelige regelen om avkastning av tingen følger av kjøpsloven § 79. Kjøpsloven § 80 bygger således på § 79, og utgjør en spesialregel om hvorvidt kjøpet omfatter utbytte og tegningsrett. For nærmere regler om renter og fordringer, se kjøpsloven § 81. Etter kjøpsloven § 80 første punktum har kjøperen en rett til det utbyttet som ikke var forfalt til utbetaling før kjøpet ble inngått. Det er irrelevant hvorvidt utbyttet er fastsatt av selskapet på tidspunktet, dersom forfallsdagen ikke er kommet. Etter bestemmelsens andre punktum skal også tegningsretten til nye aksjer tilfalle kjøperen dersom retten ikke kan benyttes før avtaletiden.

Video om kjøpsloven § 80

Lovteksten

§ 80. Aksjer.

Kjøp av aksje omfatter det utbytte som ikke var forfalt før kjøpet. Det samme gjelder rett til å tegne nye aksjer når retten ikke kunne nyttes før kjøpet.

Kilde:

Kjøpsloven § 80 med lovkommentar

lovkommentar