Kjøpsloven § 82

Kjøpsloven § 82 gjelder hvem som har risikoen for sending av meldinger. Bestemmelsen er basert på det såkalte mottaksprinsippet.

Kort forklart

Et generelt avtalerettslig utgangspunkt ved kontraktslutning er at et dispositivt utsagn ikke er bindende for motparten før det er kommet frem til mottakeren. Dette er mottaksprinsippet, der avsenderen har risikoen for at meldingen kommer frem til mottakeren. CISG artikkel 27 innebærer på den annen side et såkalt avsendingsprinsipp. Etter dette prinsippet kan avsenderen som hovedregel gjøre gjeldende at en melding er sendt, til tross for at den ikke kommer frem i tide eller i riktig form. Hensynet bak avsendingsprinsippet er at det vil være urimelig å risikoen for feil under en forsvarlig sending på avsenderparten, all den tid vedkommende er nødt til å sende melding for å oppfylle sine plikter eller avverge tap.

Video om kjøpsloven § 82

Lovteksten

§ 82. Risikoen for sending av meldinger.

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og avsender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide selv om det oppstår forsinkelse eller feil under framsendingen eller meldingen ikke når fram til den annen part.

Kilde:

Kjøpsloven § 82 med lovkommentar

lovkommentar