Kjøpsloven § 83

Kjøpsloven § 83 regulerer tilfellene der forretningsstedet til parten er av betydning, og vedkommende har flere forretningssteder. Bestemmelsen slår fast hvilket forretningssted som skal legges til grunn i disse tilfellene.

Kort forklart

Bestemmelsen første ledd regulerer tilfellene der en part har flere forretningssteder. I disse tilfellene skal det forretningsstedet som har nærmest tilknytning til kjøpet legges til grunn. Ved vurderingen skal det legges vekt på de forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått. Dermed vil det i utgangspunktet være uten betydning om forholdene senere endrer seg, med mindre disse endringene var forutsatt mellom partene allerede på avtaletidspunktet. Dersom parten ikke har noe forretningssted med tilknytning til kjøpet, skal partens bosted legges til grunn.

Video om kjøpsloven § 83

Lovteksten

§ 83. Forretningssted.

(1) Når en parts forretningssted har betydning og han har mer enn ett forretningssted, legges det forretningssted til grunn som har den nærmeste tilknytning til kjøpet, hensett til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.

(2) Dersom en part ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet, legges isteden hans bosted til grunn.

Kilde:

Kjøpsloven § 83 med lovkommentar

lovkommentar