Kjøpsloven § 84

Kjøpsloven § 84 regulerer kjøperens adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere salgsledd. Bestemmelsen bygger på det såkalte subrosjonssynspunktet.

Kort forklart

Første ledd gir kjøperen en generell rett til å gjøre krav gjeldende mot tidligere salgsledd. Bestemmelsen bygger som nevnt på det såkalte subrogasjonssynspunktet, hvilket innebærer at kjøperen har rett til å tre inn i selgerens krav. Det er ikke nødvendig med noen overdragelse av krav fra selgeren til kjøperen. Bestemmelsen forutsetter at et tilsvarende mangelskrav kan gjøres gjeldende av selgeren. Andre ledd har til formål å særskilt regulere salg mellom forbrukere. Retten etter andre ledd gjelder til forskjell fra første ledd uansett avtale, og adgangen til å gjøre gjeldende krav mot tidligere yrkessalgsledd er regulert av kjøpsloven § 35.

Video om kjøpsloven § 84

Lovteksten

§ 84. Vilkår for krav mot tidligere salgsledd

(1) Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren.

(2) Ved salg mellom enkeltpersoner når kjøpet ikke hovedsakelig er knyttet til deres næringsvirksomhet, kan kjøperen uansett avtale også gjøre krav gjeldende mot tidligere yrkessalgsledd etter forbrukerkjøpsloven § 35.

Kilde:

Kjøpsloven § 84 med lovkommentar

lovkommentar