Kjøpsloven § 85

Kjøpsloven § 85 gir reklamasjonsregler for krav mot tidligere salgsledd. Bestemmelsen må ses i sammenheng med kjøpsloven § 84.

Kort forklart

Første ledd regulerer kjøperens reklamasjon ved krav kjøpsloven § 84. Utgangspunktet er kjøperen må rette sitt krav mot tidligere salgsledd innen «rimelig tid» etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Regelen er tilsvarende kjøpsloven § 32. Bestemmelsens første ledd bygger på det såkalte subrogasjonssynspunktet. Andre ledd oppstiller nærmere krav til forbrukerens fremsettelse av spesiell reklamasjon overfor vedkommende salgsledd. Hovedregelen er såkalt nøytral reklamasjon. Bestemmelsens tredje ledd regulerer selgerens krav mot tidligere yrkessalgsledd når en forbruker har rettet sitt krav mot selgeren.

Video om kjøpsloven § 85

Lovteksten

§ 85. Reklamasjon.

(1) Kjøperen må gjøre sitt krav mot tidligere salgsledd gjeldende innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og seinest innen de reklamasjonsfristen som gjelder i forholdet mellom forgjengeren og det tidligere salgsledd.

(2) Kjøperen må så snart det er rimelig høve til det underrette salgsleddet om hva han krever.

(3) I den grad kjøperen i forbrukerkjøp gjør gjeldende krav mot selgeren som også kunne ha vært gjort gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd, gjelder reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd for videre mangelskrav fra selgeren mot det tidligere yrkessalgsleddet. Bestemmelsen her gjelder tilsvarende for videre krav mellom tidligere yrkessalgsledd som følge av at forbrukerkjøperen har gjort gjeldende mangelskrav. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.

Kilde:

Kjøpsloven § 85 med lovkommentar

lovkommentar