Kjøpsloven § 87

Kjøpsloven § 87 stadfester at CISG er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon. CISG står for United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 

Kort forklart

Bestemmelsen stadfester at FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder som norsk lov. Dette innebærer som nevnt at CISG er gjennomført i norsk rett. CISG gjelder etter bestemmelsen for internasjonale løsørekjøp. Et unntak følger av kjøpsloven § 5, som stadfester at CISG ikke kommer til anvendelse for for kjøp der selgeren har forretningssted i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige, og kjøperen har forretningssted i et av disse landene. Reglene i CISG kommer derfor ikke til anvendelse der både kjøperen og selgeren har forretningssted i nordiske land.

Video om kjøpsloven § 87

Lovteksten

§ 87. FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp.

FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder som norsk lov.

Kilde:

Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

lovkommentar