Kjøpsloven

Kapittel I. Virkeområde.

§ 1. Alminnelig virkeområde.

§ 2. Tilvirkningskjøp. Tjenesteavtale.

§ 3. Avtale og handelsbruk.

§ 5. Internasjonalt kjøp.

Kapittel II. Leveringen.

§ 6. Hentekjøp.

§ 7. Plasskjøp og sendekjøp.

§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp.

§ 9. Leveringstid.

§ 10. Selgerens tilbakeholdsrett.

§ 11. Kostnader.

Kapittel III. Risikoen for tingen.

§ 12. Hva risikoen innebærer.

§ 13. Risikoens overgang.

§ 14. Identifikasjon av tingen.

§ 15. Transitt.

§ 16. Tilbakelevering ved kjøp med returrett.

Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m m.

§ 17. Varens egenskaper.

§ 18. Opplysning om egenskaper eller bruk.

§ 19. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.

§ 20. Kjøperens onde tro, forundersøkelse m m.

§ 21. Tidspunkt for mangel.

Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side.

Forsinkelse

§ 22. Innledende bestemmelse.

§ 23. Rett til oppfyllelse.

§ 24. Forespørsel.

§ 25. Heving.

§ 26. Heving av tilvirkningskjøp.

§ 27. Erstatning.

§ 28. Opplysningsplikt om hindring.

§ 29. Frist for å heve.

Mangler

§ 30. Innledende bestemmelse.

§ 31. Kjøperens undersøkelse etter leveingen.

§ 32. Reklamasjon.

§ 33. Unntak fra reklamasjonsreglene.

§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp).

§ 35. Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp).

§ 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp).

§ 37. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp.

§ 38. Prisavslag.

§ 39. Heving.

§ 40. Erstatning.

Rettsmangler m m

§ 41. Rettsmangler. Andre tredjemannskrav.

Øvrige bestemmelser

§ 42. Kjøperens tilbakeholdsrett.

§ 43. Kontraktsbrudd ved del av tingen.

§ 44. Levering etter hvert.

Kapittel VI. Kjøperens plikter.

Kjøpesummens størrelse

§ 45.

§ 46.

§ 47.

Kjøpesummens betaling

§ 48.

§ 49.

Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet

§ 50.

Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side.

§ 51. Innledende bestemmelse.

§ 52. Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling.

§ 53. Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet.

§ 54. Heving når kjøperen ikke betaler.

§ 55. Heving når kjøperen ikke medvirker.

§ 56. Levering etter hvert.

§ 57. Erstatning.

§ 58. Opplysningsplikt om hindring.

§ 59. Selgerens frist for å heve.

§ 60. Spesifikasjon.

Kapittel VIII. Fellesregler om forventet kontraktbrudd, isolvens m m.

§ 61. Forventet kontraktbrudd.

§ 62. Heving ved forventet kontraktbrudd.

§ 63. Insolvensbehandling.

Kapittel IX. Fellesregler om heving eller omlevering.

§ 64. Virkninger.

§ 65. Avkasting og rente ved tilbakeføring.

§ 66. Tap av krav på heving og omlevering.

Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente.

Omfanget av erstatning

§ 67. Alminnelig regel.

§ 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon.

§ 69. Prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon

§ 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret.

Rente

§ 71.

Kapittel XI. Omsorg for tingen.

§ 72. Selgerens plikt til omsorg.

§ 73. Kjøperens plikt til omsorg.

§ 74. Forvaring hos tredjemann.

§ 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader.

§ 76. Salg.

§ 77. Annen disposisjon enn salg.

§ 78. Regnskap og godskriving av utbytte.

Kapittel XII. Utbytte og annen avkasting.

§ 79. Avkasting av tingen.

§ 80. Aksjer.

§ 81. Rentebærende fordring.

Kapittel XIII.

§ 82. Risikoen for sending av meldinger.

§ 83. Forretningssted.

Kapittel XIV. Krav mot tidligere salgsledd.

§ 84. Vilkår for krav mot tidligere salsgledd.

§ 85. Reklamasjon.

§ 86. Ansvar for opplysning etter § 18.

Kapittel XV. Internasjonalt kjøp.

§ 87. FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp

Kapittel XVI. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov.

§ 88.