Naboloven § 15

Naboloven § 15 regulerer retten man har til å iverksette beskyttelsestiltak på eiendommen sin dersom man påvirkes av naboens arbeider på sin egen eiendom. I tillegg er det fastslått hvem som i slike tilfeller må bære kostnadene for slike tiltak. 

Kort forklart

Er et byggverk eller andre tiltak på naboens eiendom til fare for alvorlig skade på ens egen eiendom, kan man iverksette nødvendige beskyttelsestiltak for naboens regning. Det er riktignok en viss terskel man må over for at naboen skal dekke slike tiltak, jf. «alvorlig». Det er også verdt å merke seg at det kun er fysiske skader man kan ta og føle på, og ikke ulemper, som medfører en betalingsplikt for naboen. Videre er det av betydning av tiltakene man kan iverksette er begrenset i den forstand at de må fremstå som nødvendige. Tiltak som ikke er nødvendige for å beskytte mot naboens arbeider, må man selv bekoste. Denne typen saker kan for øvrig avgjøres av et naboskjønn, jf. § 18.

Relevante rettskilder

NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i grannehøve

Video om naboloven § 15

Lovteksten

§ 15. Er byggverk eller anna til fare for alvorleg skade på granneeigedom, kan grannen få syta for turvande tryggingsrådgjerder på kostnaden til eigaren.

Avgjerda høyrer under granneskjøn.

Kilde:

Naboloven § 15 med lovkommentar

lovkommentar