Naboloven § 18

Naboloven § 18 fastslår at naboskjønn er et rettslig skjønn. 

Kort forklart

At naboskjønnet er et rettslig skjønn innebærer at en sak som kommer inn for skjønnet vil vurderes og avgjøres av en dommer (tingrettsdommer).

Relevante rettskilder

NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i grannehøve

Video om naboloven § 18

Lovteksten

§ 18. Granneskjøn er rettsleg skjøn.

Kilde:

Naboloven § 18 med lovkommentar

lovkommentar