Naboloven § 5

Naboloven § 5 bestemmer at det forut for en rekke arbeider må iverksettes beskyttende tiltak for å forhindre skade og annen negativ påvirkning på naboeiendommen. Dette gjelder eksempelvis ved graving og sprengning. 

Kort forklart

Dersom man på eiendommen sin skal iverksette gravearbeider, byggearbeider, sprengning eller liknende tiltak som kan komme til å påvirke naboeiendommen, plikter man å også sørge for beskyttende tiltak. Eksplisitt nevner loven at man må unngå at arbeidene fører til utrasing, risting, steinsprut, lufttrykk og lignende forhold på naboeiendommen.

Video om naboloven § 5

Lovteksten

§ 5.Ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande, utan å syta for turvande føregjerder mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna slikt på granneeigedom.

Kilde:

Naboloven § 5 med lovkommentar

lovkommentar