Naboloven § 8

Naboloven § 8 åpner for korrigering av avgjørelser som naboskjønnet tidligere har fattet. Dette kan gjøres på to vilkår. 

Kort forklart

Det er ikke alltid vilkårene eller påleggene en nabo er pålagt etter § 7 første ledd viser seg å ha en annen effekt enn det som var tiltenkt. Dette har lovgiver tatt høyde for ved at et nytt naboskjønn kan gjøre om på en slik tidligere avgjørelse. De kan ta bort og/eller lempe på tidligere fastsatte vilkår.

Vilkårene for at det nye naboskjønnet skal ha en slik adgang er enten at erfaringen viser at vilkåret/pålegget er for strengt, eller at vilkåret/pålegget virker annerledes enn først antatt.

Relevante rettskilder

NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i grannehøve

Video om naboloven § 8

 

Lovteksten

§ 8. Viser røynsla at vilkår eller pålegg i avgjerd etter § 7 fyrste stykket er for strenge eller verkar annleis enn tenkt, kan eit nytt granneskjøn taka dei bort eller lempa på dei for framtida.

Kilde:

Naboloven § 8 med lovkommentar

lovkommentar