Om Lovkommentar.no

Vi tar sikte på å lage korte og lettfattelige redegjørelser til de mest aktuelle lovene. Forhåpentligvis til nytte for både jusstudenter og folk ellers. Skrevet av jusstudenter ved UiO og UiT.

Vi er såvidt i dialog med Språkrådet, som fremstår som om de vil være behjelpelige med prosjektet om nødvendig, i forhold til hvordan vi kan skrive på en pedagogisk måte så flest mulig kan forstå innholdet i lovene.

Dersom du synes dette er interessant, eller ønsker å bidra så er det utrolig flott om du tar kontakt med oss!

Lovkommentar.no
Bjørnmoveien 9
8820 Dønna
post@lovkommentar.no
Org. nr. 925 419 915
Facebook

 

Viktoria Østby
Redaktør

Student, 4. avdeling
Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo
E-post: viktoria@lovkommentar.no

 

 

Martin Moe

Administrator
Jusstudent

Universitetet i Tromsø
E-post: martin@lovkommentar.no

 

 

Mark Kibibiro
Jusstudent

Universitetet i Oslo