Straffeloven § 299

Straffeloven § 299 gjelder voldtekt av barn under 14 år og har 10 års strafferamme. Bestemmelsen rammer den som foretar kvalifisert seksuell handling eller omgang med barn under 14 år, eller forleder barn til å foreta seksuell omgang med seg selv.

Kort forklart

Bestemmelsen erstatter den gamle straffeloven § 195 om seksuell omgang med barn under 14. Bestemmelsen er imidlertidig endret slik at seksuell omgang med barn under 14 anses som voldtekt, selv om det er fravær av vold, truende adferd mv. som kreves etter voldtektsbestemmelsen i straffeloven § 291.

Relevante rettskilder

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-22-2008-2009-/id540219/?ch=1

Video om straffeloven § 299

Lovteksten

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

  1. har seksuell omgang med barn under 14 år,
  2. får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
  3. foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

Kilde

Straffeloven § 299. Voldtekt av barn under 14 år

lovkommentar