Straffeloven

Kapittel 26. Seksuallovbrudd

Straffeloven § 291. Voldtekt
Straffeloven § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv.
Straffeloven § 293. Grov voldtekt
Straffeloven § 294. Grov uaktsom voldtekt
§ 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende
§ 296. Seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon
§ 297. Seksuell handling uten samtykke
§ 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke
§ 299. Voldtekt av barn under 14 år
§ 300. Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år
§ 301. Grov voldtekt av barn under 14 år
§ 302. Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
§ 303. Grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 år og 16 år
§ 304. Seksuell handling med barn under 16 år
§ 305. Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
§ 306. Avtale om møte for å begå seksuelt overgrep
§ 307. Krav til aktsomhet om barnets alder
§ 308. Mulighet for straffebortfall
§ 309. Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige
§ 310. Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn
§ 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
§ 312. Incest
§ 313. Søskenincest
§ 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående
§ 315. Hallikvirksomhet og formidling
§ 316. Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne
§ 317. Pornografi
§ 318. Utstillingsforbud
§ 319. Plikt til å vurdere rettighetstap
§ 320. Forholdet til erstatningsansvar for æreskrenkelser